Image
PhotoByAlbinHillert_20190313_DSC_8470.jpg

Jerusalem, March 2019.

Photo:

אנו מאמינים בתוקף שאלימות ולחימה אינן מציעות פתרונות ברי קיימה ורק משרתות אף יותר את הפגיעה בקהילות פגיעות ואת ערעור את היציבות באזור,” הוא אמר.אנו מאשרים את אמונתנו כי בטיחות וביטחון אינם מהווים הישגים ייחודיים אלא מציאות קולקטיבית התלויה בגישה של כל האנשים לצדק, לשלום ולכבוד האדם באופן שווה.

פילאי תיאר חמש קריאות לפעולה. 

אנו קוראים לכל הממשלות והפוליטיקאים הנוגעים בדבר לשרת אינטרסים של שלום, אנשים ושל העולם במקום אשר הקשורים לגאווה ותגמול,” הוא אמר בקריאתו הראשונה לפעולה. "מניעת הסלמה נוספת של האלימות באזור צריכה להיות בראש סדר העדיפויות של כל הנוגעים בדבר.

הקריאה השנייה קשורה לאחריות של ארצות הברית ושל מדינות אחרות. 

אנו קוראים לארצות הברית ולכל המדינות האחרות שיש להן השפעה באזור לעמוד באחריותן ולפעול כסוכני הרצון הטוב,” הוא אמר.חיוני שמדינות אלה תשתמשנה בעמדות שלהן כדי לטפח דיאלוג ולעודד פתרונות המכבדים את הזכויות והכבוד של כל האנשים המעורבים.

פילאי גם חזר על קריאת ה-WCC להפסקת אש מידית ברצועת עזה.אנו קוראים בדחיפות להפסקת אש ברצועת עזה,” הוא אמר.הפסקת פעולות האיבה היא הצעד ההכרחי הראשון לקראת ריפוי והחלמה, המאפשר מאמץ דחוף הנובע משיתוף פעולה להשבת החיים באזור ולהבטחת החזרה הבטוחה של כל האזרחים לבתיהם.

הקריאה הרביעית קשורה לשחרור עצורים ובני ערובה.אנו קוראים לשחרר את כל בני הערובה הישראלים והאסירים הפוליטיים הפלסטינים שנעצרו בגין עמידה על זכויותיהם להיות חופשיים מכיבוש, אפליה ולחיות בכבוד,” אמר פילאי.כל חיי האדם חשובים ושחרור אנשים אלה מדגיש מחויבות לזכויות אדם וצדק.” כמו כן אנו קוראים לשחרר את כל גופות הנפטרים למשפחותיהם.

הקריאה החמישית מפצירת באיחוד האומות המאוחדות לחדש באופן אקטיבי את תפקידו בכינוס והקלה על משא ומתן שליו בין כל הצדדים המעורבים.זה הכרחי שהאו"ם גם יבטיח שאחריות היא אבן היסוד של תהליכים אלה, תוך קידום שיטות עבודה שקיפות והוגנות שמובילות לשלום בר קיימה,” אמר פילאי.

הוא סיכם:כחסידי ישו, הקורא לנו להיות עושי שלום, אנו נאלצים לדבר נגד מעגל האלימות המתהווה ולפעול ללא לאות למען עולם שבו השלום מושרש בצדק.

הצהרת מועצת הכנסיות העולמית בנוגע להסלמת האלימות במזרח התיכון