News

Latest news
In depth
 • מילים איתנות מצלצלות מן ההריסות

  אנו לא נעזוב את רצועת עזה כל עוד יש כנסיה אחת שעומדת.

  אנו לא נהיה הנוצרים האחרונים שיעזבו את רצועת עזה.

  איבדנו את הכל, אבל אנו לא יכולים לאבד את המשימה שלנו ואת השייכות שלנו למקום זה הכל כך יקר ללב שלנו.

  זהו המקום בו החלה הנצרות וכאן היא תמשיך להתקיים.”  

  אלו המילים שאנשים ממלמלים כאשר נאדר אבו אמשה, מנכ"ל המחלקה לשירותים לפליטים פלסטינים של מועצת הכנסיות במזרח התיכון (DSPR-MECC), מנסה לעזור להם פשוט לעבור את היום.

 • “הם רוצים לחיות ללא פחד והטרדה תמידית”

  מייר ני מיבחריק, מגולווי , אירלנד, שימשה כמלווה אקומנית בכפר טובאס, בגדה המערבית, מתאריך ה-31 באוגוסט עד לתאריך ה-7 באוקטובר. היא גם שימשה כמלווה אקומנית בחברון, בשנת 2019. תוכנית הליווי האקומני בפלסטין וישראל של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), המבוססת על קריאה של ראשי כנסיות מקומיים ליצור נוכחות בינלאומית במדינה, מלווה את האנשים והקהילות המקומיות, כאשר היא מציעה נוכחות מגנה ועדות למאמצים והתקוות היומיומיים של אנשים אלו. למטה, ני מיבחריק מדברת על הדברים להם הייתה עדה בשטח.

 • “הכיבוש אינו יכול להחזיק מעמד לנצח”

  הכומר אניקה אנברברנט, משוודיה, שימשה כמלווה אקומנית בכפר טובאס, בגדה המערבית, מתאריך ה-31 באוגוסט עד לתאריך ה-7 באוקטובר. תוכנית הליווי האקומני בפלסטין וישראל של מועצת הכנסיות העולמית, המבוססת על קריאה של ראשי כנסיות מקומיים ליצור נוכחות בינלאומית במדינה, מלווה את האנשים והקהילות המקומיות, כאשר היא מציעה נוכחות מגנה ועדות למאמצים והתקוות היומיומיים של אנשים אלו. למטה, אנברברנט מדברת על הדברים להם הייתה עדה בשטח.