Image
Image of neighbourhood in rubbles after a bomb hits the ground.

תמונת תיקייה: שכונה בהריסות ליד בית החולים שיפא ברצועת עזה, אפריל 2024.

ההתקפה גרמה לארגוני צדקה רבים להשעות את משלוחי המזון לפלסטינים הנמצאים על סף רעב.

מותם של עובדי הסיוע הוביל לאיומים להפסיק את המאמצים לפתוח מסדרון ימי לסיוע מקפריסין כדי להקל על התנאים הנואשים ברצועת עזה. 

הרעב "צפוי וממשמש ובא" בחצי הצפוני של רצועת עזה, נאמר בדו"ח שנתמך על ידי האו"ם בחודש שעבר, ולפי ארגון אוקספם, מאז דצמבר, מספר האנשים בשטח הפלסטיני המתמודדים עם "רמות קטסטרופליות" של רעב כמעט הוכפל. 

יותר מ-200 עובדי סיוע נהרגו בעזה מאז החלה המלחמה בין ישראל לחמאס, בהתאם לרשומות האו"ם. 

אסור לעובדים הומניטריים להיות מטרות בסכסוך, אמר פילאי. "זהו דבר טרגי שאנשים שנותנים מזמנם לשרת אחרים נאלצים לאבד את חייהם. התקפות כאלו שגובות את חייהם של חפים מפשע אינן מקובלות לחלוטין ואי אפשר להצדיק אותן בשום רמה,הוא אמר. אנו מזמינים את כל הכנסיות החברות ב-WCC להצטרף להרמת קולן בתפילה לצדק, שלום ופיוס ברצועת עזה.

פילאי סיכם מועצת הביטחון של האו"ם אישרה ב-25 במרץ החלטה מיוחלת בנוגע לרצועת עזה, הדורשת הפסקת אש מידית ושחרור מידי של כל בני הערובה. יש ליישם את ההחלטה הזו ולהפסיק את ההרג חסר ההיגיון של אנשים חפים מפשע.