Image
Image of a cross with text overlaid next to it reading 'Come Holy Spirit and Help us grow in unity, which is a gift of God, and move forward with renewed vision in our spiritual journey."

Kyrkornas världsråds Pingsthälsning – som har tagits fram av rådets regionala presidenter – finns nu tillgänglig på flera olika språk, inklusive engelska, franska, tyska, spanska, svenska, grekiska, ukrainska, italienska, arabiska, portugisiska, koreanska och indonesiska.

Kyrkornas världsråd uppmuntrar dessutom medlemmarna att sprida egna översättningar till andra språk inom gemenskapen. 

Budskapet handlar om hur viktigt det är att återigen känna närvaron av den heliga anden, särskilt i delar av världen som står inför stora utmaningar. 

”Pingsten är en högtid då kyrkan och dess missionärsverksamhet firar att den heliga anden gav sig tillkänna”, står det i hälsningen. ”I en värld där både människor och miljö hotas behöver vi livets ande för att skydda heligheten, helheten och integriteten i det liv som Gud har gett oss.”

Kyrkornas världsråd har även tagit fram poster för sociala medier, så att budskapet kan nå ut till ännu fler. 

En annan reflektion är att vi behöver den heliga andens hjälp att riva ner murar som skiljer oss åt.

Budskapet lyder: ”Hjälp oss att ersätta hat med kärlek, våld med dialog och egoism med acceptans. Gör oss till fredsapostlar, rättvisans instrument och livets budbärare.”

Ett meddelande till kyrkorna i Pingst