Image
Palestine-2022-Hillert-20221122_AH1_6094.jpg

הכנסיות לאורך הויה דולורוזה בעיר העתיקה של ירושלים.

Photo:

ביקורו של פילאי—הראשון בפלסטין וישראל כמזכיר הכללי של ה-WCC—מגיע בעקבות המלחמה והכיבוש המתמשך. 

סדר היום בארץ הקודש נפתח במפגש עם ראשי הכנסיות בירושלים. 

פילאי ישתתף בדרשת יום ראשון בכנסייה מקומית, וישתתף בחייהן ובשירותן של הכנסיות החברות ב-WCC באזור. הוא ייפגש עם מנהיגים דתיים, חברתיים ופוליטיים שונים, וכן יבקר במשרד הקישור של ה-WCC בירושלים.

כראש המשלחת, המזכיר הכללי של ה-WCC ילווה על ידי ד"ר אודה קוואוס (חבר הוועד המרכזי של ה-WCC), מריאן אידרסטן (מנהלת תקשורת ה-WCC) ויוסף דאהר (רכז, משרד הקישור של ה-WCC בירושלים).