Image
People pose for a group photo inside a presidential office.

המזכיר הכללי של ה-WCC הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי והמשלחת שלו נפגשים עם הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס. 

הנשיא עבאס שיבח את המאמצים שעשתה מועצת הכנסיות העולמית (WCC) לתמוך בעם הפלסטיני כדי להשיג את חירותו ועצמאותו, והדגיש את תפקידה החשוב בהעברת הסבל של העם הפלסטיני לעולם.

הנשיא עדכן את המשלחת על ההתפתחויות האחרונות בשטח הפלסטיני הכבוש ובעזה ובגדה המערבית, כולל ירושלים - והדגיש את הדחיפות המיידית להפסקת אש.

הוא הדגיש עוד את הצורך לחייב את ישראל להפסיק התקפות על מקומות קודש ונכסים אסלאמיים ונוצרים במזרח ירושלים ובגדה המערבית.

המזכיר הכללי הבחין בתפקיד ובמנדט הייחודי של ה-WCC בנוגע להקשבה וההגברה של הקולות והעדויות של הכנסיות החברות והשותפים בארץ הקודש, בכמות לא מעטה כיום, ואישר את המחויבות המתמשכת של ה-WCC לפעול למען שלום צודק למען כל האנשים. 

Image
People sit facing each other in a large presidential office.

המזכיר הכללי של ה-WCC הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי נפגש עם הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס. 

פילאי הדגיש את הדחיפות של כל השותפים הבינלאומיים והרשויות הפוליטיות לעבוד יחד להתערבות אסטרטגית על מנת למצוא דרך לעצור ולמנוע את מה שקורה בעזה כעת. הוא אמר:ברור כי נדרש שיתוף פעולה כחלק מן המאמצים לסיים את המלחמה בעזה, לספק תמיכה הומניטרית לכל האנשים שנפגעו, להבטיח את חופש הדת ולעודד את הצורך בדיאלוג ליצירת עתיד בטוח לעם הישראלי והפלסטיני כאחד.

פילאי דיבר גם על התפקיד והאחריות המרכזיים שמנהיגים פוליטיים חייבים לקחת בשמירה על כבודו של כל אדם וכיבוד עקרונות המשפט הבינלאומי. הנשיא עבאס אישר כי ממשלתו מוכנה להשתתף בתהליכי הידברות עם ממשלת ישראל כדי ליצור עתיד שקט ויציב עבור כל האנשים. 

כאחווה עולמית של כנסיות, נמשיך ללוות את הכנסיות ואת האנשים בפלסטין ובישראל במסעם בתפילה, בעשייה ובתקווה לעתיד טוב יותר,” אמר פילאי.

Image
Two men pose for a photo holding a golden medallion presented as a gift.

המזכיר הכללי של ה-WCC הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי נפגש עם הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס.  תמונה: WCC

Photo:

משלחת ה-WCC נפגשה גם עם הנהגת הוועדה הנשיאותית הפלסטינית לענייני כנסייה ברמאללה כדי לדון בתפקידם של הנוצרים באזור ובחשיבות לשמור על הסטטוס קוו המעמיד את ירושלים במעמד של עיר של שלוש דתות. 

Image
People gather around a meeting table for conversation.

הפגישה עם הנהגת הוועדה הנשיאותית הפלסטינית לענייני כנסייה.  תמונה: WCC

Photo:

המזכיר הכללי של ה-WCC הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי מבקר בפלסטין ובישראל ב-16-22 בפברואר, משתתף בחיי הכנסיות החברות ב-WCC באזור, ובמקביל נפגש עם מנהיגים דתיים, חברתיים ופוליטיים שונים, כולל הנשיא מחמוד עבאס ונשיא ישראל יצחק הרצוג, וכמו כן מבקר במשרד הקישור של ה-WCC בירושלים. כראש המשלחת, המזכיר הכללי של ה-WCC מלווה על ידי ד"ר אודה קוואוס (חבר הוועד המרכזי של ה-WCC), מריאן אידרסטן (מנהלת תקשורת ה-WCC) ויוסף דאהר (רכז, משרד הקישור של ה-WCC בירושלים).

בזמנים קשים אלו, ה-WCC מלווה את המסע בארץ הקודש (18 בפברואר 2024)

בארץ הקודש, לאור ולחיים יש קיום אמיתי ומתמשך” כאשר ראשי הכנסיות מתכנסים עם ה-WCC (18 בפברואר 2024)

המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית מבקר בארץ הקודש לחיזוק הקריאה לשלום צודק (15 בפברואר 2024)