Image
Collage of three different men.

בתמונה: קולאז': הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי (משמאל), הנשיא יצחק הרצוג (במרכז), הוד קדושתו תיאופילוס השלישי, הפטריארך של ירושלים (מימין)

בשיחה מאוד כנה, הוגנת ולבבית, הסכימו שני המנהיגים על החשיבות לפעול להשגת הפסקת אש ועל תפקידן של הדתות ביצירת עולם של שלום, ביטחון ובטיחות לכולם ולבריאה כולה, עולם שבו אלוהים מייחל ורוצה בכל מעודו את טובת האדם.

פילאי הביע דאגה על מותם של למעלה מ-27,000 בני אדם בעזה, רובם נשים וילדים, חזר על עמדת ה-WCC  לפיה אלימות ומלחמות אינן הדרך לפתרון, והדגיש את הצורך בדיאלוג לסיום המלחמה וליצור עתיד טוב יותר לכולם, בישראל ובפלסטין.

המזכיר הכללי העלה גם סוגיות הקשורות לחופש הדת והפולחן, תוך התייחסות לדו"ח שנערך לאחרונה על מגבלות נוספות שהטילה ממשלת ישראל במהלך חגיגות הרמדאן המוסלמי. פילאי גם התייחס למידע שנחשף בו במהלך פגישתו עם ראשי הכנסיות בנוגע ליחס חסר כבוד מצד כמה קיצונים ישראלים צעירים. נשיא ישראל הודה שיחס לא מכובד שכזה אכן ארע ושהוא בהחלט לא מתקבל על הדעת ושהעניין בטיפול.

בנוסף התייחס פילאי לחששות הקשורים למתן סיוע הומניטרי לאסירים ולבני ערובה וקיבל הבטחות שממשלת ישראל וארגונים ישראלים מטפלים כעת בסוגיות אלו.

פילאי שב והדגיש כי בהקשר של מלחמה ואלימות, על הדתות להפיץ מסר אלטרנטיבי אמיץ של שלום ותקווה כאשר אנו מבקשים לרפא ולפייס עולם שבור וסובל.

הפגישה הסתיימה בנימה חיובית, הקוראת לשיתוף פעולה במאמצים להשגת הפסקת אש, ובטיפול בנושאי אקלים ואיכות הסביבה וביטחון תזונתי כחלק מהכוונה לספק תמיכה הומניטרית בהקשר של ישראל ופלסטין.

 

"כחברות כלל עולמית של כנסיות, אנו ממשיכים להביע את חמלתנו, ומתפללים לסיום המלחמה, לריפוי הפצעים העמוקים ולכבוד חיי אדם וזכויות אדם", אמר פילאי. הוא הוסיף כי "אנו מבינים את המורכבות והאתגרים בהקשר זה ויודעים שזו משימה לא קלה למצוא פתרונות ישימים וצודקים, אבל אנו חייבים, אנו לא יכולים לחשוב שאלימות תביא שלום – כי זה לא יקרה. אנו קוראים לכל הצדדים ולמדינות המעורבות להביא להפסקת אש מיידית ולהשתתף בדיאלוג כדי ליצור שלום, ביטחון ובטיחות צודקים בישראל ובפלסטין. אנו קוראים לקהילה הבינלאומית, במיוחד למנהיגים פוליטיים, לתמוך במאמצים אלה ולנקוט פעולה מיידית".

 

המזכיר הכללי של ה-WCC, הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי, ביקר בפלסטין ובישראל ב-16 עד ל-22 בפברואר, כדי להשתתף בחייהן ובשירותן של הכנסיות החברות ב-WCC באזור, ובמקביל נפגש עם מנהיגים דתיים, חברתיים ופוליטיים שונים, כולל נשיא פלסטין מחמוד עבאס ונשיא ישראל יצחק הרצוג, וכן ביקר במשרד הקישור של WCC ירושלים. כראש המשלחת, המזכיר הכללי של ה-WCC לווה על ידי ד"ר אודה קוואוס (חבר הוועד המרכזי של ה-WCC),  מריאן אידרסטן (מנהלת תקשורת ה-WCC)   ויוסף דאהר (רכז משרד הקישור של ה-WCC הירושלים).  בפגישתו עם הנשיא הרצוג פילאי לווה על ידי הוד קדושתו הפטריארך תיאופילוס השלישי ומריאן אידרסטן.

המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית נפגש עם נשיא פלסטין, וקורא להפסקת "מעגל האלימות והסבל האינסופי לכאורה" (ה-19 בפברואר 2024)

 

בזמנים קשים אלו, ה-WCC מלווה את המסע בארץ הקודש (ה-18 בפברואר 2024)


בארץ הקודש, "לאור ולחיים יש קיום אמיתי ומתמשך" כאשר ראשי הכנסיות מתכנסים עם ה-WCC (ה-18 בפברואר 2024)

 

המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית מבקר בארץ הקודש לחיזוק הקריאה לשלום צודק (ה-15 בפברואר 2024)