Image
Two men pose for a photo, one wearing a clerical collar, both wearing suits.

המזכיר הכללי של ה-WCC הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי (מימין) והשייח' עזאם חטיב, מנהל הווקף המוסלמי (משמאל). 

Photo:

במסגרת ביקור בן שבוע של המזכיר הכללי של ה-WCC בארץ הקודש - ביטוי לסולידריות עם הנעשה בישראל ובפלסטין וכן עם העבודה המתמשכת של ה-WCC למען שלום צודק ומתמשך באזור - במרכז הפגישה עם השייח' עזאם חטיב הייתה שיחה על מצבם של הנוצרים והמוסלמים בירושלים כיום, על רקע המלחמה והכיבוש הצבאי המתמשכים. 

השייח' עזאם חטיב תיאר את המצב כיום בירושלים, לרבות לאור הדרישות האחרונות של פוליטיקאים מהימין הקיצוני הישראלי להגביל את המתפללים הערבים-ישראלים במסגד אל-אקצא במהלך חודש הרמדאן השנה. 

ה-WCC התבטאה בעקביות נגד יוזמות המאיימות על מערכת היחסים, הזכויות והחובות ההיסטוריות העדינות הכלולות בהסדרי הסטטוס קוו ואשר מסתכנות בערעור נוסף של המצב בירושלים ובארץ הקודש, ציין פילאי.

ה-WCC מודאגת מאוד מהדיווחים לפיהם ממשלת ישראל עשויה להטיל הגבלות חריגות נוספות על מתפללים ערבים[-ישראלים] בחראם אל-שריף בירושלים במהלך חודש הרמדאן הקדוש. במיוחד בתקופה של מתחים כה עמוקים באזור, צעדים כאלה יהיו פרובוקטיביים מאוד, כמו גם מפרים עקרונות של חוקי זכויות האדם הבינלאומיים הקשורים לחופש דת או אמונה, ושל הסדר הסטטוס קוו ההיסטורי בעיר העתיקה בירושלים,” אמר פילאי. 

אנו קוראים לראש הממשלה נתניהו להימנע מהטלת הגבלות פרובוקטיביות ובלתי מוצדקות כאלה אשר תוספנה שמן למצב הפכפך ממילא, עלינו לעודד את הקיום המשותף של כל שלוש הדתות, בניו של אברהם, בארץ הקודש,” סיכם פילאי. 

המזכיר הכללי של ה-WCC הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי מבקר בפלסטין ובישראל ב-16-22 בפברואר, משתתף בחיי הכנסיות החברות ב-WCC באזור, ובמקביל נפגש עם מנהיגים דתיים, חברתיים ופוליטיים שונים, כולל הנשיא מחמוד עבאס ונשיא ישראל יצחק הרצוג, וכמו כן מבקר במשרד הקישור של ה-WCC בירושלים. כראש המשלחת, המזכיר הכללי של ה-WCC מלווה על ידי ד"ר אודה קוואוס (חבר הוועד המרכזי של ה-WCC), מריאן אידרסטן (מנהלת תקשורת ה-WCC) ויוסף דאהר (רכז, משרד הקישור של ה-WCC בירושלים).

בזמנים קשים אלו, ה-WCC מלווה את המסע בארץ הקודש (18 בפברואר 2024)

בארץ הקודש, לאור ולחיים יש קיום אמיתי ומתמשך” כאשר ראשי הכנסיות מתכנסים עם ה-WCC  (18 בפברואר 2024)

המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית מבקר בארץ הקודש לחיזוק הקריאה לשלום צודק (15 בפברואר 2024)

Image
Four people pose for a group photo in an office.

משלחת ה-WCC המורכבת מיוסף דאהר (משמאל), ג'רי פילאי (באמצע מימין) ומריאן אידרסטן (מימין) נפגשות עם השייח' עזאם חטיב (באמצע משמאל).  

Photo: