Image
Man seen from behind wearing a vest reading 'EAPPI'
Photo:

עשרים וארבעה מלווים אקומניים הנוטים חלק בתוכנית הליווי האקומנית בפלסטין וישראל של ה-WCC מוקמו מחדש מן האתרים המקוריים בהם שהו במזרח ירושלים ובגדה המערבית כדי להבטיח את ביטחונם ולעמוד בהשתתפות בלתי פוסקת בתוכנית.בעוד שהם ימשיכו בעבודתם ההכרחית ממדינות האם שלהם, קיימות תוכניות שהם יחזרו לתפקידיהם בשטח כאשר המצב יאפשר חזרה בטוחה.

ה-WCC-EAPPI נשארת יציבה ופעילה, מונעת על ידי הצוות המסור שלנו בירושלים, נתמכת על ידי כנסיות אזוריות ומקומיות, רשתות ושותפים, והיא מגובה על ידי העדויות ממקור ראשון של המלווים האקומניים שלנו," אומרת קלרה קיאיויאן, מנהלת תוכניות ה-WCC עבור המזרח התיכון, והיא מצהירה: "ה-WCC, עם הגישה הגלובלית שלה, הוכיחה את היכולת שלה למלא תפקיד מרכזי ולהתאים את עצמה כאשר היא תומכת בקהילות מקומיות, בכנסיות החברות והשותפים שלנו. המחויבות שלנו לתמיכה גלובלית עמדה במבחן בעבר ובכל פעם ענינו בחיוב לכל אתגר.אנו נעשה זאת תמיד."

בזמנים מאתגרים אלו, הרשו לנו, כחברה גלובלית, להתאחד הן בתפילה והן בפעולה. ביחד, אנו יכולים לפעול להפסקת האלימות, ולהבטיח צדק, שלום ורווחה עבור כולם. המצוקה הנוכחית בארץ הקודש, שוברת לב בחומרתה, מעלה אור על אזור הזקוק באופן נואש לצדק ושלווה. היא מדגישה את התפקיד המשמעותית אותו החברה העולמית משחקת בהגעה לשלום אמיתי ועמיד לאורך זמן המתבסס על צדק,"סיכמה קיאיויאן. 

ראשי הכנסיות בארץ הקודש קוראים למניעת ההסלמה, כבוד לזכויות האדם (9 באוקטובר 2023)

ה-WCC מבקשת בדחיפות הפסקת אש מיידית בישראל ופלסטין(7 באוקטובר 2023)