Image
Woman walks amidst demolished buildings

אישה ההולכת בשג'אעיה, שכונה בעזה שנשאה את נטל חלק מההתקפות האוויריות הישראליות האינטנסיביות ביותר במהלך מלחמת 2014.ברחבי עזה, חברי ברית ACT תומכים בשירותי בריאות, הכשרה מקצועית, שיקום מערכות דיור ומים, טיפולים פסיכוסוציאליים ומגוון פעילויות הומניטריות אחרות.

תמונה: פאול ג'פרי/החיים על פני כדור הארץ

"אנו משתוקקים לשלום ולצדק, לסיום של מחזור הנראה ללא סוף של אלימות וסבל ולהתייחסות לסיבות השורש הבסיסיות המצב," אומרת ההצהרה.אנו מתאבלים על הכישלון החמור של הקהילה הבינלאומית ושל מנהיגים פוליטיים באזור שלא התמידו בחיפוש אחר שלום בר קיימה המושתת על צדק וכבוד הדדי לשוויון כבוד האדם וזכויותיהם של כולם, ואשר שמרו על מעגל האלימות.

הוועדה המנהלת את ה-WCC גם התפללה לפני האל עבור האנשים הסובלים ומושפעים מטראומות בארץ הולדתו של ישו המשיח.אנו מדגישים את ההשלכות ארוכות הטווח ובעלות הפוטנציאל לעבור בין דורות של הטראומה הנוראה אותה חווים ילדים הן בפלסטין והן בישראל,אומר הטקסט. אנו מתפללים לשלום בארץ, שלום בר קיימה וצודק המתבסס בסופו של דבר על הרכה וכבוד עבור האצילות האנושית אותה נתן לנו האל ולזכויות שוות עבור כל האנשים – ישראלים ופלסטינים, יהודים, מוסלמים ונוצרים כאחד – וזאת במקום ‘שלום’ מזויף אשר נכפה על ידי כוח הנשק של הכיבוש בו לא ניתן ולא צריך לתמוך."

הוועדה המנהלת קראה לכבוד כלפי כל הצדדים, לחייו ולכבודו של כל אדם, אשר ניתנו על ידי האל, לכיבוד עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי, במיוחד להגנה על אזרחים ותשתיות אזרחיות – לרבות בתי חולים (כגון בתי החולים אל-אהלי, אל-שיפא ואל-קודס), מקומות תפילה ואתרים קדושים (כגון הכנסייה היוונית-אורתודוקסית סנט פורפיריוס), ושטחי האו"ם – וקראה לאחריות משפטית מלאה וחסרת פניות על כל הפרות של עקרונות אלה על ידי מי שביצע אותן.

ההצהרה דורשת את השחרור המיידי, הבטוח וללא תנאים של כל החטופים” וכמו כן הפסקת אש מיידית ופתיחה של מסדרונות הומניטריים.

הטקסט גם קורא לערבויות להפצה ולמשלוח ללא הפרעה של סיוע הומניטרי חיוני, כולל מים, מזון, ציוד רפואי ודלק, והחזרה של  שירותי החשמל והאינטרנט בעזה.

הצהרת הוועדה המנהלת של ה-WCC בנוגע למלחמה בפלסטין וישראל.

WCC “מקור של תקווה בעולם זה,אומר מתווך ה-WCC moderator (הצהרה לעיתונות של ה-WCC, ה-08 בנובמבר 2023)

המזכיר הכללי של ה-WCC אל הוועדה המנהלת:כיצד אנו יכולים להוות נוכחות של ריפוי האל והשבה של המצב?”  (הצהרה לעיתונות של ה-WCC, ה-08 בנובמבר 2023)