Image
Photo of neighbourhood in rubbles after bombing.

 תמונת תיקייה: שכונה בהריסות ליד בית החולים שיפא ברצועת עזה, אפריל 2024. 

המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי הדגיש את החשיבות של כיבוד החוק הבינלאומי כבסיס לפתרון בר-קיימה של הסכסוך בישראל ובפלסטין.

ההפרות הבוטות שנעשו בהתקפות ב-7 באוקטובר ואלו שהוכחו מההשפעות המחרידות על אזרחים ועובדים הומניטריים בהקשר המלחמה המתמשכת ברצועת עזה רק הדגישו את הצורך הדחוף במתן דין וחשבון שווה לעקרונות אלו,” אמר פילאי. לכן, ה-WCC מקווה ומתפללת שהצעדים האחרונים שננקטו על ידי התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי ישמשו לבטא מחדש את חשיבות המשפט הבינלאומי בהקשר זה, כנגד העוולות הגלויות הנובעות מיישום בלתי מוגבל של אלימות מזוינת ושל הכוח הפוליטי.

הצהרה בנוגע אל צווי בית משפט פלילי בינלאומי