Image
Palestine-2022-Hillert-20221123_AH1_6796.jpg

: קישוטי חג מחלד בצורת מלאכים ליד חוט תיל על גבי גדר.תמונה: אלבין הילרט/WCC

Photo:

"בכל שנה, בעונות הקדושות של הציפייה וחג המולד, הקהילות הנוצריות שלנו ברחבי ארץ הקודש נהנות באופן מיוחד מההכנות שלהן להנצחת הולדתו של אדוננו ומושיענו ישוע המשיח,” אומרת ההצהרה.בנוסף לנוכחות בשירותי דת מגוונים, חגיגות אלו כללו בדרך כלל השתתפות במספר רב של חגיגות ציבוריות ותצוגה רחבת היקף של קישוטים מוארים ויקרים כאמצעי להביע את שמחתנו על התקרבות והגעתו של חג המולד.

"אבל," אומרת ההצהרה, "זמנים אלו אינם זמנים רגילים. אלפי אזרחים חפים מפשע, הכוללים נשים וילדים, נהרגו או נפצעו באופן חמור,” אומר הטקסט.רבים נוספים מתאבלים על אבדן בתיהם, יקיריהם או גורלם הלא ברור של אלו היקרים להם.

"רבים מהם איבדו את עבודתם וסובלים מאתגרים כלכליים רציניים," נאמר בהצהרה.למרות הקריאות שלנו החוזרות ונשנות להפסקת אש הומניטרית ולהרגעה של האלימות, המלחמה ממשיכה,” נאמר בטקסט.לכן, אנו, ראשי הכנסיות בירושלים, קוראים לקהילות שלנו לעמוד חזקות עם אלו המתמודדים עם מצוקות השנה ולוותר על כל פעילות חגיגית שלא לצורך.

ההצהרה גם מעודדת את הכמרים והמאמינים להתמקד יותר במשמעות הרוחנית של חג המולד בפעילויותיהם הפסטורליות ובחגיגות הליטורגיות.

יתרה מכך, במהלך עונת הנתינה הזו, אנו מזמינים גם את המאמינים לתמוך, להתפלל ולתרום בנדיבות על פי יכולתם למען הקלה על הקורבנות של המלחמה הזו ולמען הנזקקים וכן לעודד אחרים להצטרף אליהם במשימה זו מלאת רחמים,” אומר הטקסט.

אל ההצהרה המלאה