Image
People pose for a group photo outside a stone building.

קבוצת הייעוץ של משרד הקישור בירושלים מתכנסת ביחד עם המזכיר הכללי של ה-WCC הכומר פרופ' ד"ר ג'רי פילאי

Photo:

קבוצת הייעוץ של משרד הקישור בירושלים פועלת תחת מסגרת העבודה של מדיניות ה-WCC בנושא פלסטין וישראל. הקבוצה אחראית על מתן הדרכה, ייעוץ ותמיכה לתוכניות ולצוות ה-WCC המבוססים בירושלים.

משימותיה הספציפיות של הקבוצה הן לייעץ למזכיר הכללי של ה-WCC כיצד להגיב בצורה הטובה ביותר להתפתחויות רלוונטיות באמצעות התוכניות והפעילויות שלה על מנת לקדם שלום צודק בפלסטין ובישראל, לסייע בשמירה על הנוכחות הנוצרית בארץ הקודש, ולקבל מידע על עבודת התוכניות והפעילויות המגוונות של משרד הקישור בירושלים.

בפגישתה האחרונה חזרה הוועדה על הקריאה של ראשי הכנסיות והפטריארכים בירושלים לכנס עולמי של מנהיגי כנסיות על מנת לשמר את הזהות הנוצרית של ירושלים. המזכיר הכללי של ה-WCC תמך בצורך בכך וציין כי ועידה בנושא זה צריכה להתקיים בתאריך כלשהו השנה.הוצע שעמאן או ירושלים יהוו מקום אידאלי.

פילאי אמר, זה בהחלט מדאיג שצעירים ומשפחות רבים עוזבים את פלסטין, והדבר מובן בנסיבות הקשות הללו כשאנשים מחפשים עתיד טוב יותר. עם זאת, עצוב לציין שביחד עם עזיבה שכזו הנוכחות הנוצרית בארץ הקודש פוחתת די מהר. אני שמח שראשי הכנסייה ומשרד הקישור בירושלים מעוניינים לטפל במצב זה.

הוועדה גם הציעה את הרעיון של קרן סולידריות של ה-WCC, שנדרשת מכיוון שמשפחות צעירות רבות מתכננות לעזוב וארגונים רבים נמצאים במצב בו הם זקוקים לעזרה.

בנוגע לעתיד פלסטין וישראל, הוועדה הדגישה את החשיבות של מציאת פתרון המבטיח שוויון, צדק וביטחון לכולם.

הוועדה תמשיך לנתח את ההקשר הפוליטי, החברתי והכלכלי של האזור, במיוחד מנקודת המבט של הכנסיות והארגונים הקשורים לכנסייה.

החברות בקבוצה כוללת נציגים של כנסיות מקומיות, ארגונים שותפים מקומיים וחברים בקבוצות התייחסות לתוכנית של ה-WCC בנוגע לירושלים.

המזכיר הכללי של ה-WCC פוגש את הנשיא הישראלי, קורא להפסקת אש, חופש דת וטיפול הומניטרי (20 בפברואר 2024)

המזכיר הכללי של ה-WCC פוגש את הנשיא הפלסטיני, כאשר הוא קורא לסיים את "מעגל האלימות והסבל האינסופיים לכאורה" (19 בפברואר 2024)

המזכיר הכללי של ה-WCC נפגש עם מנהל הווקף המוסלמי, וחזר על "המחויבות לירושלים כעיר של שלוש דתות" (19 בפברואר 2024)

בזמנים קשים אלו, ה-WCC מלווה את המסע בארץ הקודש (18 בפברואר 2024)

בארץ הקודש, לאור ולחיים יש קיום אמיתי ומתמשך” כאשר ראשי הכנסיות מתכנסים עם ה-WCC (18 בפברואר 2024)

המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית מבקר בארץ הקודש לחיזוק הקריאה לשלום צודק (15 בפברואר 2024)