Image
_DSC9811

פילאי דרש בכנסיית האכסניה בהר הזיתים, ירושלים.

Photo:

ב-18 בפברואר, פילאי דרש בכנסיית האכסניה בהר הזיתים, ירושלים. הדרשה, המבוססת על קריאה מן הבשורה על פי מתיו ד' 1-11, התמקדה בפיתוי של ישו על ידי השטן במדבר. 

פילאי ציין שכולנו נאבקים לפעמים בהבנה ובעשיית רצון האל, וקשר זאת למאבק בהקשר הפלסטיני, במיוחד כעת בהקשר של המלחמה בעזה. 

הוא קרא לאנשים מאמינים להיכנע כמו ישו לרצון האב ולהיות בטוחים, אפילו בהקשר של אלימות וחוסר ודאות, שהם יכולים לבטוח תמיד במשיח. 

הוא סיים את דרשתו בשאלה, ומהי הסיבה בגללה אנו יכולים לבטוח בישו?” כתשובה לשאלה, הוא ציטט מתוך הרומאים 8-31, שאין דבר היכול להפריד אותנו מן האהבה לישו. כי אני משוכנע שלא מוות ולא חיים, לא מלאכים ולא שדים, לא ההווה ולא העתיד, ולא כל כוח, לא גובה ולא עומק, ולא שום דבר אחר בכל הבריאה, לא יוכלו להפריד בינינו לבין אהבת אלוהים הוא במשיח ישו אדוננו,” אמר פילאי. אנו יכולים לשים תקוותנו ולבטוח באלוהים לעתיד טוב יותר ולעולם טוב יותר עם שלום וביטחון לכולם.

הוא התארח אצל הבישוף סאני איברהים אזר, בישוף הכנסייה הלותרנית האוונגליסטית בירדן ובארץ הקודש. 

אנו נמצאים כאן במשימה מיוחדת,” אמר פילאי. באנו על מנת להביע את הסולידריות שלנו עם הדברים המתרחשים בישראל ופלסטין. חלק מן המשימה שלנו כנוצרים היא להתפלל עבור השלום ולעבור עבור השלום.

פילאי תיאר את המשימה של ה-WCC כעבודה עם אנשים בהקשר המקומי, וכניסיון לצאת למסע אתם בחוויותיהם—בעצם עלייה לרגל של צדק, פיוס ואחדות.  

הבישוף אזר העניק למזכיר הכללי של ה-WCC במתנה צלב לותרני כאות ליווי. הכנסייה גם אירחה ארוחת בוקר עבור פילאי ומשלחת ה-WCC

כראש המשלחת, המזכיר הכללי של ה-WCC מלווה על ידי ד"ר אודה קוואוס (חבר הוועד המרכזי של ה-WCC), מריאן אידרסטן (מנהלת תקשורת ה-WCC) ויוסף דאהר (רכז, משרד הקישור של ה-WCC בירושלים).

אחר הצהריים נפגשה המשלחת גם עם השייח' עזאם חטיב, מנהל הווקף המוסלמי, עם נציגים יהודים, ארגון זכויות האדם בצלם וארגון זכויות האדם הישראלי, רבנים לזכויות אדם.

בארץ הקודש, לאור ולחיים יש קיום אמתי ומתמשך” כאשר ראשי הכנסיות מתכנסים עם ה-WCC (הודעת ה-WCCלעיתונות, 18 בפברואר 2024)

"המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית מבקר בארץ הקודש לחיזוק הקריאה לשלום צודק" (הודעת ה-WCC לעיתונות, 15 בפברואר 2024)

Image
Ascension Church at Augusta Victoria in Jerusalem

כנסיית האכסניה במתחם אוגוסטה ויקטוריה בירושלים. משמאל לימין: הכומר מגהן אלאבוני (ELCA), הכומר ד"ר איברהים אזר (ELCJHL), הכומר ד"ר ג'רי פילאי (המזכיר הכללי, WCC), הכומר גבי אלאבוני (ELCA), הכומר פורסן זו'מוט (ELCJHL).

Photo: